MITYNGI STACJONARNE

MITYNGI STACJONARNE INTERGRUPY "MAŁOPOLSKA"

W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia - Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny z 2 czerwca 2020 r. zgodnie z którym dopuszczono możliwości organizowania spotkań AA z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych przez Ministra Zdrowia 
w związku z trwaniem stanu epidemii (Zobacz odpowiedź MZ).
Z tymi zasadami można zapoznać się na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne zasady i ograniczenia i stosować je odpowiednio przy funkcjonowaniu poszczególnych grup. W szczególności należy pamiętać aby w pomieszczeniach grup znajdowały się środki
dezynfekujące, wymagane ustawą na potrzeby uczestników i obsługi, maseczki lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe dla stałych służebnych. Przy wejściu do pomieszczeń uczestnicy każdego rodzaju mityngu powinni zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki. 
Nie należy zapominać o częstym wietrzeniu pomieszczeń, dezynfekcji stołów i innych mebli po zakończonym spotkaniu. Sugerowane jest umieszczenie w pomieszczeniach w widocznym miejscu informacji o ilości osób,  które mogą przebywać naraz w sali, o konieczności utrzymania dystansu, zakrywaniu ust i nosa oraz utrzymaniu czystości pomieszczeń.

LISTA MITYNGÓW STACJONARNYCH "MAŁOPOLSKA"  pdf

SPIS MITYNGÓW STACJONARNYCH CAŁA POLSKA  wyszukiwarka         
Komentarze