POMOCNE TEKSTY

Boże, użycz mi pogody ducha

Abym godził się z tym czego nie mogę zmienić
Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić
I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Pozwól mi co dzień żyć tylko jednym dniem
I czerpać radość chwili, która trwa
I w trudnych doświadczeniach losu
Ujrzeć drogę wiodącą do spokoju
I przyjąć – jak Ty to czyniłeś –Ten grzeszny świat takim
Jakim on naprawdę jest
A nie takim, jak ja chciałbym go widzieć
I ufać, że jeśli posłusznie poddam się Twojej woli
To wszystko będzie jak należy
Tak, bym w życiu osiągnął umiarkowane szczęście
U Twego boku, na wieki posiadł szczęśliwość nieskończoną.


Modlitwa Trzeciego Kroku
Boże, ofiaruję siebie Tobie,
bym budował i czynił to, 
co będzie zgodne z Twoją wolą.
Uwolnij mnie od niewoli własnego „ja”, 
żebym mógł lepiej spełniać Twoją wolę.
Oddal ode mnie trudności, aby zwycięstwo nad nimi 
mogło być świadectwem dla tych, którym będę pomagał, 
czerpiąc z Twojej Mocy, Twojej Miłości
i Twojej Drogi Życia.
Obym zawsze spełniał
Twoją wolę.

Modlitwa Siódmego Kroku
Mój Stwórco, chciałbym oddać Ci teraz całego siebie z tym, co dobre i złe.
Modlę się, abyś teraz usunął ze mnie każdą pojedynczą wadę charakteru, 
która przeszkadza mi w byciu użytecznym dla Ciebie i moich bliźnich.
Użycz mi siły, jako że teraz będę czynił Twoją wolę.

Modlitwa Jedenastego Kroku
Panie, uczyń ze mnie narzędzie Twojego pokoju, ażebym niósł radość tam gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; jedność tam, gdzie panuje niezgoda; prawdę tam, gdzie panuje mylny osąd; wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym zamiast szukać pociechy, pociechą wspierał; zamiast szukać zrozumienia, zrozumienie okazywał; zamiast szukać miłości, miłość ofiarowywał. Albowiem dając – otrzymujemy; wybaczając – zyskujemy przebaczenie; a umierając – rodzimy się do życia wiecznego.Komentarze